Kleuren: De helende werking van kleuren

Wat zijn kleuren

Kleuren worden bepaald door de verschillende golflengtes waaruit licht bestaat. Mensen nemen licht waar wanneer elektromagnetische straling met een golflengte tussen 750 en 400 nanometer het oog bereikt. Voorwerpen absorberen of weerkaatsen bepaalde golflengtes waardoor we gras als groen zien en rozen als rood. Iedere golflengte bepaalt de breking van het licht. Denk maar aan een regenboog, waarbij een lichtspectrum van zeven kleuren zichtbaar is door de breking van het licht door minuscule waterdruppels in de lucht. Rood heeft daarbij de grootste golflengte en violet de kleinste. Als al het licht wordt geabsorbeerd ontstaat zwart en als al het licht wordt weerkaatst ontstaat wit. 

Kleuren

In daglicht zijn bovenstaande stenen saai en grauw. Beschenen met utraviolet licht, dat een kleinere golflengte heeft dan daglicht (tussen 10 en 400 nanometer) en voor mensen onzichtbaar is, weerkaatsen ze prachtige kleuren. Zo heeft de duisternis toch veel kleur te bieden.

Gebruik van kleuren

Kleuren roepen bij iedereen een bepaalde sfeer op die persoonlijk maar ook cultuurgebonden is. Kleuren hebben een betekenis bij reclame, websites en werklocaties, waarbij warme kleuren als rood, geel en oranje en tinten daarvan worden gebruikt in de communicatieve en persoonlijke werkgebieden en de koelere tinten grijs, groen en blauw vaker zijn terug te vinden in de zakelijke wereld. Verschil in cultuur vind je bijvoorbeeld bij de kleuren zwart en wit. In de Westerse wereld wordt zwart gezien als de kleur van de rouw, terwijl dat in Aziatische landen en Afrika wit de kleur is van de rouw.

Helen met kleuren

Kleuren hebben door hun eigen golflengte en vibratie een verschillend effect op het menselijk lichaam. Deze eigenschappen werden in oude culturen reeds toegepast. Als je iemand bestraald met rood licht heeft dat een ander effect dan wanneer je iemand bestraald met geel of groen licht. Daarnaast vibreert het lichaam op verschillende plekken licht met een verschillende golflengte. In het stuitgebied vibreert het lichaam met een grote golflengte (rood) en omhoog naar de hersenen vibreert het lichaam met kleinere golflengtes. De zeven kleuren van de regenboog worden op die manier geassocieerd met de zeven chakra’s. Mensen die daar gevoelig voor zijn, of zich er in hebben getraind kunnen deze kleuren zien. Als je een lichamelijke of geestelijke ziekte of kwetsuur hebt dan is dat voor deze mensen waarneembaar. Licht met een bepaalde kleur kan helpen genezen. De verschillende kleuren werken op verschillende gebieden in het lichaam. Deze zijn vaak gerelateerd aan de chakra’s of aan bepaalde organen. Zo werkt rood aardend, werkt oranje op het emotionele vlak, geel op de wilskracht, groen op het hartgebied, lichtblauw op het keelgebied, indigo op het zesde zintuig en het brein, violet op het kruinchakra en de spiritualiteit. Je kan daadwerkelijk licht van een bepaalde kleur toedienen, water innemen dat is ingestraald met licht, of kleuren visualiseren en deze instralen met je handen, of inademen als je jezelf wil helen. Je kunt met het inademen van verschillende gevisualiseerde kleuren zelf ontdekken of je de verschillende werking van de kleuren kunt ervaren. Misschien ontdek je dat een bepaalde kleur naar een bepaald deel van je lichaam gaat. Dat lichaamsdeel heeft dan die kleur nodig op dat moment.

Wijzigingsdatum | 15-11-2015 20:57