Resultaat reading bij psychose

Inzicht in dieper gelegen oorzaak van psychose met behulp van een Reading

Reading bij psychoseEen psychose is een geestelijke toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Men ziet of hoort soms dingen die er niet zijn of niet kunnen, zoals stemmen horen, mensen, dieren of dingen zien, of vreemde lichaamsgewaarwordingen. Dit noemen we hallucinaties. Ook kan men overtuigd zijn van bepaalde ideeën die niet kloppen, zoals bespioneerd of achtervolgd worden of gecontroleerd worden door antennes. Dit noemen we wanen.

De oorzaak van psychose kan een genetische aanleg zijn, een stoornis zoals depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie, of een ziekte zoals Parkinson. Daarnaast kunnen jeugdtrauma’s, zware geboorte of drugsgebruik een psychose veroorzaken. Ook trauma’s uit een ver verleden bij de voorouders kunnen in latere generaties psychoses veroorzaken. Dit heeft dan vaak te maken met ontkende trauma’s. Met behulp van een Reading kun je inzicht krijgen in de dieper gelegen oorzaak. De eerder genoemde genetische aanleg of stoornissen kunnen namelijk ook met trauma’s uit een ver verleden te maken hebben.

Waarom een reading bij psychose

Een cliënte kwam bij mij met het verzoek om een reading. Ze was net herstellende van een psychose en had drie jaar eerder ook een psychose gehad. Ze had veel aan zichzelf gewerkt, maar wilde weten of er nog onverwerkte dingen waren waar zij niet bij kon komen. Met een reading wilde ze inzicht en handvatten krijgen om hier meer verder te gaan. Ze had zelf met meditaties geprobeerd om achter dingen te komen, maar ze kwam er niet bij, terwijl ze wel het gevoel had dat er iets zat. Een reading kan dan verhelderend zijn.

Bij een reading stem ik me af op de energie van de persoon en laat ik me leiden door de beelden die ik krijg. Ik probeer beweging en heling te creëren door vragen te stellen en zaken aan het licht te brengen. Door een neutrale opstelling komt informatie naar voren die voor de cliënt vaak ongrijpbaar zijn.

Resultaat reading

Uit de reading kwam naar voren dat ze op een berg emoties zat, als een soort stop. Haar familie deed er aan mee door alleen de oppervlakkige gevoelens van leuke gezelligheid en warmte toe te laten. Diepere gevoelens wilden ze niet aanraken. Uiteindelijk bleek onder deze oppervlakkige gevoelens verdriet en vooral boosheid te zitten van een man in de voorouderlijn van de cliënte. Hij had zijn zoontje vermoord in een vlaag van verstandverbijstering en zat in de gevangenis. De verstandsverbijstering was veroorzaakt door een entiteit die bezit van hem had genomen. In de psychiatrie noemt men dat vaak een psychose of schizofrenie.

Heling

Aanvankelijk was de man boos op zichzelf. Toen duidelijk werd dat hij was beïnvloed, was hij boos op de entiteit. Die was er de oorzaak van dat zijn leven was vergooid. Zijn vrouw kon niet bevatten wat haar man had gedaan en ze was ontdaan van emoties. De start van de heling vond plaats toen de entiteit geholpen wilde worden om naar het licht en naar zijn oorsprong te gaan. De hele familie slaakte een zucht van verlichting. “We zijn verlost”, alsof er een vloek had geheerst. Er ontstond begrip bij de man en de vrouw over wat er was gebeurd. De gevoelens mochten gevoeld worden en de energie kon weer stromen. Dit helingsproces heeft nog tijd nodig, maar zal in de loop van de tijd zijn effect hebben naar de cliënte en haar familie. Belangrijk in dit helingsproces is dat het gebeurde wordt gezien. Door er aandacht aan te geven, ook naderhand door de cliënte kan het helingsproces worden voortgezet. Vervolgresultaten worden in een update gedeeld.

Belangstelling voor een Reading?

Heb je naar aanleiding van deze casus belangstelling voor een reading of wil je meer informatie? Neem dan contact op via helma@almahealing.nl of lees meer over reading.

Wijzigingsdatum | 29-09-2022 15:30